UWAGA! Zmiana terminu konferencji na 2 marca 2019.


Koordynator merytoryczny:

prof. dr hab. med. Leszek Czupryniak
Patronat naukowy:
Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii WUM
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, Warszawa
Cukrzyca odmieniana przez przypadki
Warszawa, 21 maja 2016 r.


9.00-10.20 Sesja 1. Mianownik - kto? co? … czyli kto ma cukrzycę i jak±?
9.00-9.20 32-letnia dotychczas zdrowa kobieta z glikemi± na czczo 106 mg/dl
dr med. Agnieszka Niebisz
9.20-9.40 34-latka z graniczn± hiperglikemi± i zmian± w RTG płuc
dr hab. med. Marianna B±k
9.40-10.00 31-letnia ciężarna w 20 tygodniu ci±ży z glikemi± przygodn± 163 mg/dl
dr med. Alicja Milczarczyk
10.00-10.20 63-letnia chora z RZS z glikemi± 281 mg/dl
dr hab. med. Marianna B±k
10.20-10.40 Przerwa
10.40-12.10 Sesja 2. Dopełniacz – czego? … czyli czego brak, a czego jest za dużo?
10.40-11.00 58-letni otyły chory leczony insulin± z wysok± hiperglikemi± poposiłkow±
dr med. Alicja Milczarczyk
11.00-11.20 72-latka z nawracaj±cymi epizodami hipoglikemii
dr med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska
11.20-11.40 92-latka z nowo rozpoznan± cukrzyc±-grant edukacyjny Worwag Pharma
dr med. Agnieszka Niebisz
11.40-12.00 65-latka z cukrzyc± przyjmuj±ca 28 leków
prof. dr hab. med. Leszek Czupryniak
12.00-12.10 Victoza® - w oczekiwaniu na wyniki badania LEADER®
dr med. Zbigniew Bentkowski - Dział Medyczny Novo Nordisk
12.10-12.30 Przerwa
12.30-14.20 Sesja 3. Celownik – komu? czemu? … czyli komu jaka terapia i czemu?
12.30-12.50 Dwie 22-latki z chwiejn± cukrzyc± typu 1
dr Monika Rachuta
12.50-13.10 31-latek z otyło¶ci± olbrzymi±
prof. dr hab. med. Mariusz Wyleżoł
13.10-13.30 Linagliptyna - jej rola w regulacji glikemii i jej unikalne efekty plejotropowe
dr hab. med. Marianna B±k
13.30-13.50 43-letni informatyk z cukrzyc± typu 2 leczon± doustnie
prof. dr hab. med. Leszek Czupryniak
13.50-14.00 Lantus - fakty i mity
dr med. Albert Syta, DCV BU Medical Head Sanofi
14.00-14.40 Przerwa na lunch
14.40-16.00 Sesja 4. Narzędnik - czym? … czyli czym leczyć?
14.40-15.00 Dwóch 49-letnich mechaników samochodowych z cukrzyc± typu 2 i wybitn± hiperglikemi± na czczo
dr hab. med. Janusz Krzymień
15.00-15.20 74-letnia chora po zawale serca leczona metformin±
dr hab. med. Mariusz Jasik
15.20-15.40 65-letnia księgowa ze stłuszczeniem w±troby i umiarkowan± niewydolno¶ci± nerek
dr med. Ewa Janeczko-Sosnowska
15.40-16.00 70-letni chory leczony insulin± z częstymi niedocukrzeniami
dr med. Mariusz Tracz
16.00-16.20 Podsumowanie
16.20 Zakończenie konferencji. Rozdanie certyfikatów.
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40